Monday, May 16, 2022

Mr.Children - Ikiro

Mr.Children 2015-2021 & Now / Mr.Children
"Ikiro"
2022.05.11
Mr.Children 2015-2021 & NOW [Album]
Movie Kingdom 2 Haruka Naru Daichi e theme song

Monday, May 9, 2022

Uru - Sore wo Ai to Yobu Nara

Sore Wo Ai To Yobunara / Uru
"Sore wo Ai to Yobu Nara"
2022.04.24
"Sore wo Ai to Yobu Nara" [Single]
Drama "My Family" theme song