Thursday, August 6, 2020

blue drops : "always smiling ~Sora no Otoshimono~" English Lyrics

Sora no Otoshimono - Eternal Ikaros - Sora no Otoshimono Final Eternal My Master Joei Kinen Album / blue drops (Yoshida Hitomi & Ikaros), etc.
"always smiling ~Sora no Otoshimono~"
2014.04.23
Sora no Otoshimono ~Eternal Icarus~ Sora no Otoshiono Final: Eternal My Master [Album]
Anime Sora no Otoshimono Final: Eternal My Master ending theme