Monday, June 17, 2024

Thursday, June 13, 2024

Sheena Ringo - Kouzen no Himitsu (open secret)

Hojoya / Ringo Sheena
"Kouzen no Himitsu (open secret)"
2019.09.30
"Kouzen no Himitsu (open secret)" [Single] / Houjouya [Album]
Drama Jikou Keisatsu Hajimemashita theme song-